Agromont d.o.o.

Feketić

 

Agrokons d.o.o.

Feketić

 

 

 

Agrokons FMZ d.o.o.

Feketić

Dobrodošli!

Agrokons doo je osnovana 2001 godine,a danas je jedna od vodećih firmi u Srbiji za izgradnju silosa i kompletne mašinsko tehnološke opreme (aspirateri, kofičasti elevatori, lančani transporteri, sušare...).

Za naše ime se vezuje ostvarenje više od 180 izvedenih projekata sa blizu 940.000 m3 lagernog prostora.

 

Mi ćemo vam pomoći pri donošenju vaše konačne odluke sa

  • predlogom planova
  • predlogom cenovnika
  • planom izvedenje radova
  • dopremom opreme
  • montiranjem
  • izvođenjem radova.

Od prvih planova do predaje ključeva.