Agromont d.o.o.

Feketić

 

Agrokons d.o.o.

Feketić

 

 

 

Agrokons FMZ d.o.o.

Feketić

Agrokons d.o.o.

Agrokons d.o.o. iz Feketića je u Srbiji jedan od vodećih firmi za izgradnju silosnih parkova sa kompletnom mašinsko-tehnološkom opremom za lagerisanje, transport, čišćenje, sušenje i hlađenje žitarica.

Agrokons d.o.o. je u Srbiji sa više od 180 ostvarenih projekata ugradio blizu 940.000 m3 lagernog prostora i kompletnu prateću mašinsko-tehnološku opremu za čišćenje, sušenje, hlađenje i transport žitarice. Posedujemo auto dizalicu GROVE nosivosti 20 t sa mogućnoću dizanja do 44 m visine.

Agrokons d.o.o. iz Feketića je generalni zastupnik sledećih firmi iz Evrope čije mašine i opreme imaju ISO9001 kvalifikaciju:
Silosi – Symaga
Merači temperature – Gescaser
Hlađenje žitarice – Consergra
Transportna oprema, prečistači, sušare – Hetech Trend kft.

Izrađujemo predlog planova, predlog cenovnika.

U mogućnosti smo obezbediti kompletnu projektnu dokumentaciju za dobijanje građ. dozvole.

Ako smo Vas zainteresovali, zovite nas.

Mi ćemo Vam pomoći pri donošenju Vaše konačne odluke sa:
- predlogom planova
- predlogom cenovnika
- planom izvođenje radova
- dopremom opreme
- montiranjem kompletne mašinsko tehnološke opreme
- izvođenjem radova

Od prvih planova do predaja ključeva.