Slider other 2

Slider other

Elektromotori

Naš firma je uvoznik elektromotora Agisys i Nord. Ako tražite trofazni, ekonomični, monofazni, servo, vibro, protiveksplozivne motore ovi kvalitetni motori vam zadovoljavaju sve potrebe.

Trofazni motori:

IEC klasifikovani kvalitetni trofazni motori koji odgovaraju svim nacionalnim standardima. Ovi motori odgovaraju IE1 standardima.

Snaga: 0,09 kW - 315 kW
Napon: 230/400V, 400/690V
Frekvencija: 50Hz / 60Hz
Broj polova: 2,4,6,8
Oblik ugradnje: B3, B5, B14, B35, B34


Ekonomični trofazni motori:

Ovi motori su sa manjom potrošnjom energije imaju i duži vek trajanja. Ovi motori su tako dizajnirani, da lako mogu zameniti stari elektro motori sa ovim ekomnomičnijim motorom. Motor odgovara standardima IE2, IE3, IE4

  IE2 IE3 IE4
Snaga: 0,12 kW - 1000 kW 0,09 kW- 22kW 1,1kW-5,5kW
Napon: 230/400V, 400/690V
Frekvencija: 50Hz / 60Hz
Broj polova: 2,4,6,8
Oblik ugradnje: B3, B5, B14, B35, B34


Monofazni motori:

Monofazni motori sa kondenzatorom ili sa Steinmetz-kolom za jednostavnije i jeftinije rešenje.

Snaga: 0,12 kW - 22 kW
Napon: 115V ili 230V
Broj polova: 2,4
Oblik ugradnje: B3, B5, B14, B35, B34


Servo motori:

Servo motori služe za poziconiranje, “znaju” trenutni položaj, i zadatu završnu poziciju, i svrha im je da iz trenutnog položaja veoma lako prđu u završni položaj.

Moment: 0,05 Nm- 7,7 Nm
Napon: 12 – 180V DC
Brzina: 1000-4000 /min
Zaštita: IP 54


Vibro motori:

Vibro motori se koriste u širokom opsegu industrije,mogu biti trofazni ili monofazni.

Snaga: 0,03 kW - 11 kW
Napon: Trofazni: 42 – 700V
Monofazni: 110 – 240V
Frekvencija: 50Hz / 60Hz
Broj polova: 2,4,6,8,10,12
Zaštita: IP66
Centrifugalna sila: 100 - 20 000 kg


Protiveksplozivni motori:

Elektromotori koji se koriste u eksplozivnim sredinama, treba da odgovaraju posebnim standardima. To su protiveksplozivni motori u kategorijama 2D i 3D ,koriste se u zonama opasnosti 21. i 22. kao i motori u 2G i 3G kategorijama, koriste se u zonama 1. i 2.

Snaga: 0,12 kW - 1000 kW
Napon: 230/400V, 400/690V
Frekvencija: 50Hz / 60Hz
Broj polova: 2,4,6,8
Oblik ugradnje: B3, B5, B14
Zaštita: IP 55, IP56, IP66, IP65


Za više informacije kontatirajte nas, ili kliknite na linkovi NORD ili Agisys motori.