Slider other 2

Slider other

Merenje temperature

Kablovi za merenje temperature:

Kablovi za merenje temperature jednostavno se mogu ugraditi u silos.

Kabal preko držača kabla visi u silo ćeliju.U zavisnosti od prečnika silosa postavljamo u silos odgovarajući broj kabla.

Kabel za merenje Kablovi za mrerenje montirane na silose

Kablovi za merenje temperature sastoje se od dva dela:

1. Flexibilna zaštitna cev

Zaštitni sloj je u stvari elastična cev izrađena od čelične sajle i plastificirana sa vanjske strane prečnika svega 12 mm, koji je dovoljno elastičan da može da prati kretanje semena u silosu u toku punjenja i pražnjenja,a dimenzionisan je na silu kidanja od 5 tona.

2. Kabal sa senzorima

Kabal sa senzorima se postavlja u fleksibilnu zaštitnu cev-bez obzira dali je silos pun ili prazan može se vaditi i postavljati.Senzori su termistori. Termistori su sredstva koji menjaju svoju otpornost u zavisnosti od temperature okoline. Na kablovima za merenje temperature , kod svakog sensora izlaze kablovi različite boje , koje su povezuju u gornjoj utikačkoj kutiji.

 

Sabirna kutija:

U sabirne kutije treba priključititi ulazne kablove za merenje iz svake sajle.

Sabirna kutija

 

Centralni uređaj za upravljanje kod modela CTC 20001-A:

Kod ovog tipa kompletno merenje temperature vrši se preko PC računara. Proizvođač obezbeđuje odgovarajući softver koji treba instalisati na PC računaru. Korisnik može da prati merenje na diagramima koji se nalaze na ekranu računara, a može i da izabere različite opcije praćenja temperature iz menia-softversko rešenje. Sve podatke dobijene merenjem računar memoriše i ako postoji potreba svako merenje se može i štampati.

Gescaser