Slider other 2

Slider other

Peskarenje

peskarenje1 Tehnologija peskarenja primarno služi za skidanje korozije, boje, ili za čišćenje metalnih površina Peskarenje garantuje najekonomičniju i tehnički najefikasnije rešenje, za pripremu površine za farbanje.
Profesionalni asortiman naše opreme za peskarenje sastoji se od najefikasnijh, najkvalitetnijih, ekološih proizvoda. Peskarenje sa visokim pritisakom od 5-8 bari kao krajnji proces se uspešno koristi na metalu, staklu, keramici, kamenu plastici itd.,i može se koristiti za:
   - čišćenje opiljaka
   - skidanje korozije
   - ispravljanje neravnina
   - poliranje
   - skidanje kamenca
   - skidanje farbe
   - skidanje površinskog sloja
   - čišćenje
   - povećanje estetskog izgleda proizvoda
peskarenje2