Slider other 2

Slider other

Pužni transporter

Pužni transporter je za pražnjenje količine semena koja je ostala nakon gravitacionog pražnjanja silosa, sa kapacitetom do 40 t/h. Pužni transporter obezbeđuje pražnjenje silosa u lančani transporter, kofičasti elevator ili u transportnu traku za pražnjenje. Pužni transporteri su sa kućištem od bezšavne cevi 6,3 mm sa spiralom od 4mm, kućište je sa sa farbanom površinskom zaštitom, peskareni pre farbanja,farbani u jednom sloju osnovnom i dva sloja završnom bojom.