Slider other 2

Slider other

Sušara

Sušara za žitarice tipa „H-TECH” je sa malim troškovima ekploatacije, sa visokim kvalitetom sušenja, zahvaljujući specialnom protoku žitarica – sa 35% manje ostećenja zrna u odnosu kod sličnih sušara za žitarice. Konstrukcija sušare je samonoseća, sastavljena od modula sa direktnim motornim pogonom axialnog ventilatora. U toku sušenja kod svakog ventilatora može se posebno menjati kapaciteta preko frekventnog regulatora da se dobija što bolja efikasnost. Svi frekventni regulatori su marke ”OMRON”. U svakom modulu imamo 10 komada kolona za sušenje žitarica od pocinkovanog čeličnog lima. U sušaru su ugrađeni merači temperature “PT-100“, induktivni senzor “OMRON“-ov, kapacitivni senzori “IFM“-ov i senzori “IMKO“ za merenje ulazne i izlazne vlage zrna. Upravljanje sušarom je preko ”PLC”-a (PLC je ”OMRON”-ov) i PC računar sa „touch screen” monitorom gde se može pratiti i upravljati proces sušenja. Sušenje žitarica može se vrši RUČNO ili u POLU AUTOMATSKOM REŽIMU. U toku poluautomatskog rada PLC osim gorionika (temperature vazduha i temperature zrna) sama upravlja brzinom protoka zrna (vlažan kukuruz) da se dobije željena izlazna vlaga zrna. Pražnjenje (protok zrna) se reguliše sa frekventnim regulatorom.

U sušari za zrno ugrađen je unutrašnji sisitem za recirkulaciju toplote, koji služi za smanjenje potrošnje energenta (zemni gas ili TNG). Sa recirkulacijom potrošnja toplotne energije je smanjena na 3.9 [MJ] za odvajanje 1 [kg] vodene pare iz zrna u normalnim uslovima i može se koristiti za sušenje neuljanih kultura (npr.: pšenice, kukuruza, ječma, tritikalea, itd.). Kod sušenja uljanih kultura (npr. suncokreta, uljane repice itd.) se ne koristi recirkulacija toplote, bez recirkulacije potrošnja energije je 4.2 [MJ] . Normalni uslovi: spoljašna temperatura t=20°C, RH=60%.

Gorionik: „GB-GANZ” tip HGV je sa stalnim plamenom sa automatskom regulacijom preko PLC-a, predviđeno je na ”ZEMNI GAS“ ili na “TNG (LPG)“. Raspoređen u jedan, dva ili tri reda u zavisnosti od veličine sušare. U toku rada koristi se toliko redova gorionika, koliko je potrebno da se dobija odgovarajuća temperatura vazduha. Red gorionika je od livenog gvožđa, i svaki red ima svoj radijalni ventilator (upravljanje je automatsko sa frekventnim regulatorom) za uduvavanje tolike količine vazduha, koliko je potrebno za potpuno sagorevanje gasa. Gasna rampa sa elekromagnetnim ventilima „KROMSCHÖDER”, filter gasa, manometrima i sa upravjačkim ormarom. Elementi upravjačkog ormara su SIEMENS-ovi, upravjački ormar služi za ispitivanje gasne rampe pre svakoga paljenja i u toku rada gorionika.

Snabdeven je sa protivpožarnom zaštitom, koja u slučaju pregrevanja (požara) prska vodu na pregrejanu žitaricu u celoj sušari (poplavi sušaru). U radu sušare buka je minimalna, idealna je za industrijske potrebe.

 

Maximalna temperatura vazduha sa kojom se izvršavaju sušenja:
Zrna Temperatura vazduha (°C)
Kukuruz 100-110
Pšenica 75-80
Jecam 75-80
Tritikale 75-80
Soja 75-80
Uljana repica 50-55
Suncokret 50-55

 

Kapacitet sušare od 10 t/h do 32,5 t/h sa 24%-14%
Dužina: 10,970 m
Širina: 4,560 m
Visina: od 13,330 m do 20,320 m
Ukupno angažovana snaga od 38,5 kW do 115,0 kW