Slider other 2

Slider other

Transportna traka

Transportna traka je mašina za transport žitarice sa kapacitetom od 60 t/h - 300 t/h. Pogodan je za transport svih vrsta žitarica. Na čeličnoj konstrukciji su smešteni valjci sa ležajevima koje nose beskonačnu gumenu traku. Na strani pogonske glave je motoreduktor koji obezbeđuje stabilan pogon ili je pogon smešten u samom bubnju pogona. Materijal za transport stiže na gornji deo trake (preko elemenata za prihvat) i transportuje se do pogonske glave gde se predaje na sledeću tehnološku opremu. Zatezni doboš pričvrčuje se pomoću dve klizne šine i preko navojnih šipki se vrši zatezanje gumene trake.Gumena traka može biti otvorena ili zatvorena sa gornje i sa donje strane.